Arrels Ideològiques

1. HORITZONTALITAT

L’eina de funcionament del col.lectiu será l’assemblea, ja que entenem aquesta práctica com a l’única que és realment democràtica i participativa. L’assemblea será el màxim òrgan de funcionament del col.lectiu, aquesta és sobirana i la decisió de qualsevol tema que afecti el col.lectiu, ja sigui intern o extern, dependrà de la mateixa.

2. AUTOGESTIÓ

Entenem la autogestió com la millor manera de plantar cara a l’actual sistema capitalista. La sostenibilitat i financiació del col.lectiu serà completament autònoma. Evitar la col.laboració tant política com econòmica de qualsevol institució reconeguda per l’estat serà una constant fonamental.

3. CONSCIENCIACIÓ

Un objectiu principal del col.lectiu és el de despertar, mitjançant qualsevol tipus de propaganda i acció, un sentiment crític i de desobediència estatal en la població. Així com cridar a la organització social per lluitar contra el capitalisme i tot sistema d’opressió que vulneri la llibertat individual i col.lectiva de la societat.

4.CREATIVITAT

L’acció directa així com la crítica social i política actual es presentarà paral.lelament amb la proposta d’alternatives creatives. La finalitat no és destruir gratuïtament, sino abolir i recrear. Substituir el sistema social vigent  per un model creatiu de societat lliure tant en la seva producció i consum, com en la seva gestió i repartició de bens. Model en el que primarà la igualtat, la solidaritat i la justícia entre totes les persones.

5. ACTUACIÓ LOCAL

El col.lectiu pren com a àmbit d’actuació el poble en el que es situa. La lluita anticapitalista es durà a terme desde l’àmbit concret. No s’ha d’oblidar on es troba ni quina és la realitat del seu voltant. Per coherència, el col.lectiu s’implicarà amb les diferents lluites i problemàtiques que afectin al poble. Així i tot, no es pot obviar que els problemes locals no són més que la concreció en el nostre àmbit d’un sistema econòmic global i totalitari.

6. AJUT MUTU

Partint de la solidaritat com a estendard de la persona i societat lliures, el col.lectiu donarà el seu soport a actes de protesta d’altres col.lectius activistes afins ideològicament. Sempre que aquests no comprometin els principis bàsics del mateix. La col.laboració entre col.lectius revolucionaris hauria de ser un camí més concorregut ja que tots compartim el mateix enemic.

7. ANTICAPITALISME

La lluita contra el sistema neoliberal serà primordial. Per damunt de qualsevol moviment nacionalista o religiós. Encara que puguin parèixer causes justes d’alliberament entenem aquest tipus de moviments com a actes de divisió entre les diferents cultures i ètnies que conviuen dins un àmbit social comú. Per tant, creiem que la prioritat actual de tota societat hauria de ser la d’acabar amb el sistema capitalista, autoritari i opressor.

8. ANTIMILITARISME

El rebuig a tota organització militar o policial serà total, ja que la finalitat d’aquests cossos no és altra que perpetuar un sistema de classes, violant el dret d’expressió i autogestió de la societat.

9. ECOLOGISME

La destrucció  del medi ambient és un factor intrínsec de l’actual mètode de producción capitalista, factor especialment incrementat per l’especulació. Reconeixem el nostre entorn natural com a únic mitja en el que l’ésser humà es pot relacionar i establir com a tal. Per tant, es respectaran i es compartiran totes les idees i accions que condueixin cap a un model social que eviti alterar nocivament el nostre entorn. Sempre cercant l’equilibri i harmonia entre tots els elements del planeta.

 10. ANTIAUTORITARISME

Entenem l’autoritat com a símbol i eina d’opressió envers els drets de qualsevol individu o col.lectiu de la societat. Condemnem l’ús de poder en nom de l’Estat ja que minva les possibilitats de la població d’autogestionar-se d’una manera equitativa i justa partint de l’assemblearisme i la solidaritat. L’autoritat  només comporta desigualtat, pobresa, opressió i degeneració de la integritat de la persona.