2014

Anarquisme i alliberament nacional, alhora i barrejats
Cartell Anarquisme i alliberament nacional
G.A.R.I
Documental G.A.R.I
4-F Ni oblid no perdó

cartell

Realitat o ficció de Bakunin

Cartell Bakunin